Serwis i usługi montażowe

Magiczna tęcza to firma świadcząca kompleksowe usługi, które nie tylko obejmują wykonanie i montaż urządzeń zabawowych. Troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci, dlatego oferujemy usługi serwisu – naprawy naszych placów zabaw.

Serwis placu zabaw może obejmować wymianę elementu na nowy lub naprawę danego elementu czyli na przykład odmalowanie. Dotyczy to także całych konstrukcji. W przypadku poważniejszych usterek, kiedy to wcześniej wspomniane czynności są niewystarczające, zalecamy wymianę całego urządzenia na nowe, gdyż zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników.

Serwis jest odpłatny, a kosztorys jego wykonania sporządzany jest tylko i wyłącznie na podstawie raportu z przeprowadzonego wcześniej przeglądu lub kontroli. Usługi montażowe z kolei sygnalizują, że podczas wykonywania serwisu zdarzają się sytuację, które wymagają zmiany lokalizacji urządzeń już istniejących na placu. Oczywiście tego typu usługi również są wykonywane przez naszą firmę. Na Państwa życzenie i zgodnie z potrzebami możemy dodatkowo zamontować ogrodzenie, płotki, doinstalować elementy małej architektury itd.

domek tło