Nowe urządzenia na placu zabaw Wspólnoty Mieszkaniowej w Gnieźnie

Najmłodsi mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dobrzyńskiej w Gnieźnie doczekali się nowych urządzeń na placu zabaw.